Maskinflyttningar

- vi utför flyttningar av grafiska maskiner

Vi verkar både inom landet och utomlands — vi har specialiserat oss på stansmaskiner, flexopressar, rullpressar, limningsmaskiner och skärmaskiner.

Reparationer & service

- vi utför reparationer, service och mekaniska genomgångar på alla typer av grafiska maskiner som förekommer på marknaden.

Regelbunden service och översyn är grunden för att en maskinpark skall fungera utan störningar. Vi utför förebyggande underhåll och dokumenterar utförda åtgärder i checklistor för varje enskild maskin – stansmaskiner, offsetmaskiner, limmaskiner. Vid behov av reparationsresurser är vi snabbt på plats för att påbörja arbetet med åter få maskiner i produktionsdugligt skick.

Vår kompetens och långa erfarenhet gör att ni med förtroende kan vända er till oss vid service och reparationer av såväl nyare som äldre maskiner.

Reservdelslager

- vårt välfyllda reservdelslager gör att vi snabbt kan få rätta delar på plats!

Till äldre maskiner kan det ibland vara svårt att få tag i reservdelar. Då kommer vårt kunnande och vår flexibilitet till sin rätt.
Vi reparerar de gamla delarna eller vid behov tillverkar nya.